Volgende Veilings

 • 18 Oktober 2024, 11:00 (15de Bulveiling) – Plaas Doornpan

VLAKTE NUUS

ONS MISSIE

Om binne die genade van, en dankbaarheid teenoor God aan ons kliënte teelmateriaal van superieure gehalte te verskaf deur die toepassing van streng keuring en gesondheidstandaarde, en deur die uitsluitlike gebruik van goedgekeurde en geregistreerde Bonsmara bulle in die kuddes. Ons leef hierdie missie uit deur die handhawing van die volgende waardes.
 • Goddelike afhanklikheid
  Ons is intens bewus daarvan dat die diere wat ons besit en teël, net ’n voorreg is vanuit God se genade en goedheid.

 • Kliënte tevredenheid
  Ons sukses is gebaseer op tevrede kliënte wat telkemale terugkeer vir verdere verkryging van hoë gehalte diere teen kompeterende pryse.

 • Integriteit
  Ons volg die neergelegde bepalings van ons Konstitusie op nougesette en geen toleransie basis. Onvoorsiene afwykings word met dringendheid en sorg aangespreek tot bevordering van die studiegroep doelwitte in die daarstelling van ’n tevrede kliëntebasis.

 • Voortdurende verbetering
  Ons strewe met passie en toewyding na die deurlopende verbetering van kudde-genetika, -gesondheid, -bemarking en kliënte nasorg, gebaseer op die markvraag en gereelde terugvoer vanuit die industrie.

 • Opkomende boere
  Ons beskou die opheffing van voornemende en bestaande beesboere as ’n voorreg, en speel ’n aktiewe rol in die afrigting en begeleiding van opkomende boere in die vestiging van suksesvolle kommersiële beeskuddes.

ONS VISIE

Om as een van die top vyf voorkeur verskaffers van meerderwaardige Bonsmara teelmateriaal in SA gereken te word, gebaseer op persentasie terugkerende kliënte, pryse van diere en kliëntetevredenheid soos gemeet aan ons tevredenheidsindeks wat jaarliks saamgestel word.