Vlakte Bonsmara Groep Stigting

Die Vlakte Bonsmara Studiegroep het sy ontstaan te danke aan ’n aantal vooruitdenkende Bonsmara Beesboere op die Springbokvlakte in Limpopo. Na suksesvolle aanbied van individuele kommersiële veilings het  stigterslede Tian Kruger, Hardus de Beer, Cheem Prinsloo, Johan Mong en Jean Gouws besluit om die Vlakte Bonsmara Studiegroep te stig. Uitnodiging van bykomende lede het hierna gevolg, gebaseer op die vereiste dat nuwe toetreders die hoë standaarde wat gestel is, kan navolg. Die groep het sedertdien van krag tot krag gegroei met verskeie prestige veilings wat gehou is oor die jare. Die groep bestaan tans uit 20 lede,  met gesamentlike koeikuddes van meer as 2000 Produserende Koeie. Sedert die groep se ontstaan in 2007 het ook verskeie stoeterye die lig gesien vanuit bestaande geledere. Die passie en toewyding van die telers is tekenend van hul prestasiedrif en liefde vir die Bonsmararas. Tog word geen onderskeid getref tussen stoet- en kommersiële telers binne die groep nie,.trouens die kommersiele telers bestuur hul kuddes op uitsluitlike stoetmeting beginsels. Die groep het ook in 2020 besluit om ‘n eksklusiewe Vlakte Bonsmara veilingslokaal op te rig op een van die stigterslede Tian Kruger se plaas Doornpan, waar die eerste veiling in Oktober 2020 met groot sukses aangebied is. Daar is sedertdien ook ‘n skaal geïnstalleer en die groep beoog om voortaan ook Speenkalf en Vetvee veilings aan te bied op dieselfde perseel onder die Vlakte Bonsmara Vaandel. Die veilingslokaal word as ‘n aparte kommersiële entiteit bestuur binne die Vlakte Bonsmara Studie Groep.