Bedryfstandaarde

Die voorgeskrewe Bonsmara rasstandaarde word deurgaans deur groeplede gehandhaaf. Meer spesifiek word op die volgende standaarde gekonsentreer:

  • Lede maak gebruik van ’n streng voorgeskrewe inentingsprogram wat insluit basiese en minimum inenting teen BVD, BM, Spons Lam en Miltsiekte, Knopvelsiekte, Multi Min en ontwurming en Drie dae Stywe Siekte.

  • Slegs geregistreerde Bonsmarabulle word in die kuddes gebruik.

  • Alle diere word voor die veilings aan streng keuringstaandaarde deur Senior Bonsmara keurders onderwerp ten einde substandaard diere te elimineer vir potensiele aanbied op die veilings.

  • Verse moet voor die ouderdom van 39 maande kalf.Hierdie norm word aktief deur groeplede afbestuur met as heersende teiken 36 maande met eerste kalwing.

  • Individuele telers word om die beurt deur die studiegroeplede besoek en terugvoer word op gestruktureerde basis aan lede voorgehou.

  • Geen vroulike diere ouer as 10 jaar word op veilings aangebied nie.

  • Studiegroeplede is voortdurend in gesprek met, of besoek aan, toonaangewende voerkrale en gerekende Bonsmara stoettelers ten einde relevant in die mark en mbt teëltendense te bly.

  • Industriekundiges op die gebied van voeding, dieregesondheid, bemarking en genetiese vordering word op gereëlde basis genooi vir aanbiedings en interaksie met studiegroeplede.

  • Telers bring besoeke aan ons kopers ten einde aanpassing van diere te evalueer en bemarking van die studiegroep filosofie en praktyk uit te voer.

  • Opleiding en ontwikkelingskursusse word deurlopend beplan en deur eksterne kundiges aangebied aan studiegroeplede en hul personeel.